AGENDAPUNT AANLEVEREN - FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID